Registrace týmu na Mistrovství ČR:
Registrováno 13/80 z toho potvrzeno 10 týmů.


  • Týmy o dvou hráčích
  • Startovné pro 1 tým:
    • Do 15. 3. 2019 – 800Kč
    • Do 15. 4. 2019 – 900Kč
    • Do 28. 4. 2019 – 1 000Kč - Konec registrací
  • Startovné musí být uhrazeno, dle pokynů odeslaných na email zadaný při registraci. Bez uhrazení, není místo na turnaji rezervováno. Pokud nebude startovné uhrazeno do 5 dnů od registrace, bude registrace stornována.