Czech Open Championship in Bernard Beer-Pong

 • Informace

 • VÍCE: https://beer-pong.cz/cz/championship

  Zveme Vás na Otevřené Mistrovství České Republiky v Bernard Beer-Pong s celkovým prizepool 1 500 Euro.

  Jedná se o otevřené MČR, tzn., že není třeba žádné kvalifikace a může se přihlásit kdokoli jak z ČR, tak ze zahraničí.
  Přijď srovnat svoje dovednosti se zahraničními týmy. Už jenom účast na tomto mistrovství stojí za ten zážitek!!!

  Kdy: 20. - 21. 9. 2019

  Kde: KD Dražice

  Pozor, omezená kapacita na 80 týmů 2vs2 a 80 hráčů 1vs1!

  1vs1 - Pátek 20.9.2019

  Budou vytvořené náhodné skupiny po 5 jednotlivcích. Bude hrát každý s každým (4hry). Poslední jednotlivec z každé skupiny vypadne. Ostatní, podle skoré, budou seřazeny 1. ze skupiny A proti nejhoršímu z jiné skupiny atd. Hra pokračuje v DOUBLE ELIMINATION Playoff ,, Máš dva životy a i když jednou prohraješ stále se můžeš stát vítězem‘‘

  2vs2 - Sobota 21.9.2019

  Budou vytvořené náhodné skupiny po 5 týmech. Bude hrát každý s každým (4hry). Poslední tým z každé skupiny vypadne. Ostatní, podle skoré, budou seřazeny 1. ze skupiny A proti nejhoršímu z jiné skupiny atd. Hra pokračuje v DOUBLE ELIMINATION Playoff ,, Máš dva životy a i když jednou prohraješ stále se můžeš stát vítězem‘‘

   

  We invite you to the Czech Open Championship in Bernard Beer-Pong with a total prizepool of 1 500 Euro.

  It is an open MČR, ie there is no need for any qualifications and anyone can apply from both the Czech Republic and abroad.
  Come to compare your skills with foreign teams. Just participation in this championship is worth the experience!!!

  When: SEP 20-21, 2019

  Where: KD Dražice

  Attention, limited capacity to 80 teams 2vs2 and 80 players 1vs1!

  1vs1 - Friday SEP 20, 2019

  Random groups of five individuals will be created. Everyone plays with everyone (4 plays). The last individual from each group will be eliminated. Others, according to the score, will be lined up. First from group A against the worst from another group etc. The game continues with DOUBLE ELIMINATION Playoff, which means that you have two lives and even if you lose, you can still win.

  1vs1 - Saturday 21, 2019

  Random groups of five teams will be created. Everyone plays with everyone (4 plays). The last team from each group will be eliminated. Others, according to the score, will be lined up. First from group A against the worst from another group etc. The game continues with DOUBLE ELIMINATION Playoff, which means that you have two lives and even if you lose, you can still win.

 • Výsledky

 • Výsledky ještě nejsou k dispozici.