Beer Pong CAMP 8. - 11. 8. 2019

 • Informace

 • ENGLISH BELLOW

  Historicky 1. Beer pong camp v ČR !!!

  Zveme Vás na třídenní akci s nadupaným programem na venkovním koupališti ve Viganticích.

  Těšit se můžete každý den na spousty turnajů, například 1vs1 ženy, muži, 2vs2, náhodně losovaný spoluhráči, hra na pingpongovém stole muži proti ženám atd atd. Dva večery Vás bude čekat afterpárty s DJ. Přes den koupačka, plážový volejbal, táborák a spousta jiných aktivit.

  Kemp je vhodný jak pro nováčky, amatéry či profíky  S čím budete všechny turnaje hrát necháme zcela na Vás. (Pivo, voda, nealko)
  Registrace probíhají za jednotlivce. Bude spousty turnajů. Za každý turnaj získáte dle umístění body a na konci vyhlásíme 3 nejlepší hráče celého kempu a nejlepší ženskou hráčku.

  Ceny pro nejlepší vícebojaře:
  1. místo – trofej, 2 000 - 5 000,- cash (dle počtu přihlášených hráčů) nebo Beer pong stůl, vstupenku na Otevřené Mistrovství ČR v beer pongu + věcné ceny od partnerů
  2. místo – trofej + věcné ceny od partnerů
  3. místo – trofej + věcné ceny od partnerů

  Cena pro nejlepší ženskou vícebojařku:
  1. místo – trofej, 1 000 - 3 000,- cash ( dle počtu přihlášených hráčů), Beer pong sada + věcné ceny od partnerů

  Co obsahuje registrační balíček?
  1) Startovné do všech beer pong turnajů - celkem cca 6 disciplín
  2) Kempování v areálu – stan s sebou
  3) Koupaliště, Plážový volejbal, táborák
  4) Sprchy
  5) 2 denní Playerspárty Dj Majkl
  6) Sleva na pivo 5,- v době turnajů

  Registrace:
  do 1. 8. 2019 do 16:00
  Registrace zasílejte na email: info@beer-pong.cz
  Registrace na místě konání bude možná!
  - Na email: info@beer-pong.cz napište následující:
  - Jméno, příjmení a město odkud za námi přijedeš
  - Velikost trička
  Poté obdržíš email s potvrzením registrace, informace ke CAMPU + způsob platby.
  CAMP má omezení na max. 100 hráčů! Proto neváhej a včas se registruj!

  Ceník CAMPU - Startovní balíček!
  550,- registrace do 1. 8.
  800,- registrace na místě dne 8. - 9. 8. 2019
  Platba ze zahraničí + 200,-

  Registrovaný hráč je ten, který má uhrazeno startovné a bude zapsaný do registrační soupisky.

  V ceně balíčku není zahrnut parkování auta: cena za auto 100,- do registrace dopsat SPZ. Poté obdržíš CarPass.

  Časový harmonogram Beer pong KEMPU:

  ČTVRTEK 8. 8. 2019
  14:00 - 17:00 - Příjezd hráčů + postavení stanů.
  18:00 - přivítání hráčů
  19:00 – Beer pong turnaj náhodně losovaných dvojic
  Systém hry: skupina 2 - 3 zápasy- poté single k.o. vyřazovací pavouk
  23:00- volná zábava DJ Pult - WarmUp

  PÁTEK 9. 8. 2019
  09:30 – 11:00 – dovednostní hody na různé tvary z kelímků.
  11:00 – 12:00 – pauza na oběd
  13:00 – turnaj dvojic
  Systém hry: skupina 2-3 zápasy- poté single k.o. vyřazovací pavouk
  17:30 – turnaj 1 vs 1 ženy, muži
  Systém hry: skupina 2-3 zápasy- poté single k.o. vyřazovací pavouk
  20:00 – volná zábava – Players párty Dj Majkl

  SOBOTA 10.8.2019
  09:30 – Hra na cca 100 kelímků, muži proti ženám.
  11 – 12:00 – pauza na oběd
  13:00 – dovednostní hody na různé tvary z kelímků.
  15:00 – turnaj 2vs2 náhodně losované dvojice
  Systém hry: skupina 2-3 zápasy- poté single k.o. vyřazovací pavouk
  20:00- předpokládaný konec a odehrání všech disciplín
  21:00- vyhlášení všech disciplín stupňů vítězů
  22:00- volná zábava Dj Majkl

  V rámci celého programu budou k dispozici pro hráče fotbalkové stoly jako doprovodný program.

  Takže šup s registrací…
  Pořadatel si vyhrazuje právo změn.

  REGISTRACE ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ!!!

   

  ENGLISH

  First Beer pong camp in Czech Republic!!!

  Date: August 8 – 11, 2019. Start at 5 pm.

  Place: Outdoor swimming pool in Vigantice
  GPS coordinates: 49.444786, 18.176336

  Let us invite you to the very first Beer pong camp in Czech Republic. It’s a three - day event with a tight schedule at the outdoor swimming pool in Vigantice.

  You can look forward to lots of tournaments every day, for example 1vs1 women, 1vs1 men, 2vs2, randomly drawn teammates, a game on a table tenis table men vs women etc. You can look forward to an afterparty with the DJ for two evenings. And what to do during the day? Swimming, playing beach volleyball, camp fire and lots of other activities.

  The camp is suitable for newbies, amateurs and even for the pros. What drink do you want to play with during the camp is just up to you (Beer, water, non-alcoholic drinks or no matter what).

  You can only registrate as the individuals. There is gonna be a lot of tournaments. You will get your points according to your place in each tournament and in the end we will announce the 3 best players of the whole camp and also the best woman player.

  Prizes for the multi-event competitors:
  1st place – the trophey, cash money or Beer-pong table, Czech Beer-pong open championship ticket and other material prizes from our partners.
  2nd place – the trophey and the material prizes from our partners.
  3rd place - the trophey and the material prizes from our partners.

  Prize for the best woman multi-event competitor:
  1st place – the trophey, cash money, Beer-pong set and other material prizes from our partners.

  What does the registration pack include? 3 days - August 8 – 11, 2019
  1) Starting fee for all of the tournaments – 6 disciplines in total
  2) Camping at the outdoor swimming pool estate – just bring your own tent
  3) Outdoor swimming pool, beach volleyball, campfire
  4) Showers
  5) Two-day party with DJ Majkl
  6) 5,- CZK sale for beer during the tournaments

  Registration for the Camp:
  Last chance until August 1, 2019 till 4pm
  Send your registration to: info@beer-pong.cz
  You can also registrate on place.
  If you want to registrate by e-mail, just write down following:
  - Name, Surname and the city you come from to us
  After all of this you get your e-mail, that will confirm your registration, give you the info about Camp and the Payment method.
  Capacity of Camp is maximum of 100 players. So no more waiting and let’s registrate right now!

  Price list of the Camp – Starter pack!
  550,- CZK – registration until August 1, 2019
  800,- CZK – registration on place August 8 – 9, 2019
  Foreighn payments + 200,- CZK

  Registrated player is the one who payed the starting fee and is written on a line-up.

  The parking place is not included in the Starter pack. If you want to get your CarPass the price is 100,- CZK per car. Just write your car’s Reg No. down to the registration.


  Beer-pong Camp timetable:

  Thursday August 8, 2019
  2pm – 5pm – Players comming and building tents
  6pm – welcoming
  7pm – Beer pong tournament of randomly drawn couples (system of the game: group of 2 or 3 games, than single KO, play off)
  11pm – fun on your own – DJ Pult Warm up

  Friday August 9, 2019
  09:30 am – 11 am – skill throws on different shapes from cups
  11 am – 12am – lunch break
  1pm – tournament of couples (system of the game: group of 2 or 3 games, than single KO, play off)
  5:30 pm – 1vs1 tournament women and men (system of the game: group of 2 or 3 games, than single KO, play off)
  8pm - fun on your own – Players party with DJ Majkl

  Saturday August 10, 2019
  9:30 am – Playing on 100 cups, men vs women,
  11am – 12 am – lunch break
  1 pm - skill throws on different shapes from cups
  3pm – 2vs2 tournament of randomly drawn couples (system of the game: group of 2 or 3 games, than single KO, play off)
  8pm - the anticipated ending and finishing of all of the disciplines
  9pm - the announcement of winners of all of disciplines
  10 pm – fun on your own with DJ Majkl

  Foosball tables will be available for players throughout the program as an accompanying program.

  Well… Let’s registrate!

  The organizer reserves the right to make changes.

  THE REGISTRATION STARTS JUST NOW!!!

 • Výsledky

 • Výsledky ještě nejsou k dispozici.