• Informace

 • English bellow

  ‼️ Na fb události najdeš pravidla soutěže ve které můžeš vyhrát pivo do turnaje zdarma. Princip soutěže je jednoduchý, čím dříve vyplníš registraci do turnaje na našem webu tím větší máš šanci vyhrát.

  Ahoj přátelé pivního pongu, máme tu v pořadí již 3. turnaj v beer pongu na Sedlčansku. Tato legendární americká hra se těší čím dál větší oblibě, předchozích dvou turnajů se celkem zúčastnilo přes 50 týmů. Proto jsme tu s vánoční párty, při které se pokusíme tento počet zdvojnásobit.

  ℹ️ V Osečanech budou 20. a 21. prosince naposledy v tomto roce létat míčky do kelímků s pivem. Připravili jsme pro vás na tento víkend rovnou dva turnaje. Pojďme si před Vánoci užít této skvělé zábavy pobavit se s přáteli, poznat nové lidi a třeba si nadělit i nějakou tu výhru pod stromeček. ??

  ⭐ Pátek 20. Prosince - Random 4vs4
  Unikátní turnaj jaký tady u nás ještě nebyl.
  Na tento turnaj nemusíš shánět spoluhráče a dávat dohromady tým protože ten ti tentokrát určí náhoda. Můžeš přijít sám nebo vzít kámoše, ale spoluhráče ti vylosujeme z klobouku až na místě.
  ? Pravidla hry čtveřic zveřejněníme brzy.

  ? Vstupné na tento turnaj bude 50,- za hráče (v ceně nejsou zahrnuta piva).

  Pro registraci na páteční turnaj stačí napsat nám do zpráv na facebooku nebo pod přihlašovací příspěvek ve facebookové události v diskuzi napsat své jméno.

  ⏳Začínáme registrací od 19:30
  Losování týmů proběhne ve 20:00.

  ⭐ Sobota 21. Prosince - 2vs2
  V sobotu přijde na řadu již tradiční turnaj dvojic. Takže úkol bude znít jasně sehnat parťáka, vymyslet název týmu a přijít se bavit ?

  ⏳Začínáme registrací od 15:30
  Turnaj odstartujeme v 16:00
  - pozdě příchozí již nebudou mít možnost se zapojit !!!
  Předpokládaný konec turnaje ve 23:00

  Registruj se včas na www.beer-pong.cz
  !Pozor kapacita týmů omezena!
  Na tomto turnaji také získáváte body do celorepublikové ligy.

  Pokud jsi Beer pong nikdy nehrál, nevadí pravidla vysvětlíme na místě. Zde můžeš pro představu mrknout jak takový turnaj probíhá: https://youtu.be/oRuMTBs1eac A jestli by sis rád pravidla nastudoval dopředu tak jsou k nahlédnutí: https://www.beer-pong.cz/rules

  ? CENY PRO VÍTĚZNÉ TÝMY
  Ceny zveřejníme brzy, můžete se těšit na poháry, medaile nebo poukazy od našich partnerů.


  Další ceny zveřejníme brzy.

  Pokud budou hrát alespoň 4 dívčí týmy a 4 smíšené týmy ohodnotíme také nejlepší tým z každé kategorie.

  ? Startovné 200,- za tým/2 hráči (v ceně nejsou zahrnuta piva). Každý tým obdrží své originální kelímky, které si po turnaji nechá.

  ? 2 MOŽNOSTI PŘESPÁNÍ
  1.) Přivez si spacák a karimatku a přespi přímo na místě v sále za 50,-/noc
  2.) Ve vedlejší vesnici. Rezervace na čísle 604 128 115 (pan František Hulan), je potřeba volat minimálně týden dopředu!
  ? Bude zajištěn také řidič, pro přejezd mezi místem konání a ubytováním.

  ? OBČERSTVENÍ k dispozici přímo v restauraci Na Růžku.

  ? Po celou dobu turnaje bude hrát doprovodná hudba a po skončení turnaje nás čeká afterparty.

  I na tomto turnaji budeme hrát beer pong pro dobrou věc. Ze startovného poputuje polovina částky, tedy 100 korun za každý tým do sbírky pro Domácí hospic Jordán v Táboře.

  A tím pomohou umožnit nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak, jak si přejí:
  mezi svými blízkými a tam, kde to mají rádi - doma.
  www.hospicjordan.cz

  Pro tuto příležitost byl také zřízen transparentní účet, na který můžete posílat Vaše příspěvky.
  115-8834450207/0100
  Konečná částka bude předána na konci tohoto roku.


  Partneři turnaje
  Farma Zahrádka, Petrovice

  VD - mont s.r.o.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ?? Hello beer pong friends, we are here with 3rd beer pong tournament in Sedlčany area. This legendary American game becomes more and more popular in this area, over 50 teams at all took part in the previous two tournaments. That's why we're here with a Christmas challenge to try to double that number.

  ℹ️ At 20 and 21 December, in the Restaurant Na Růžku in small village called Osečany, for the last time this year in Czech, balls will be thrown into red cups with beer. Two tournaments await you at this weekend. Let's enjoy this great fun before Christmas with friends, meet new people and maybe even get some prizes as presents under the tree.

  ⭐ Friday 20 December - Random 4vs4
  A unique tournament that has never been here before. You don't have to look for teammates for this tournament and put together a team, because this time teams will be determined by draw. You can come alone or take friends, but we will draw your teammates out of the hat.
  ? The rules of the game of quaternions will be published soon.

  ? Entry fee to this tournament will be 50 CZK per player (beer is not included). To register for Friday's tournament, just write us the message or write your name under the login post in discussion of this event.

  ⏳ We start with registration from 19:30
  The draw will take start at 20:00.
  - late arrivals will not be able to join !!!

  ⭐ Saturday 21 December
  Traditional 2vs2 tournament. So the task will be to find a teammate, think up the name of the team and come to have fun.

  ⏳ We start with registration from 15:30
  The tournament will start at 16:00
  - late arrivals will no longer be able to join !!!
  Estimated end of the tournament at 23:30

  For this tournament register in time at www.beer-pong.cz
  Attention team capacity limited!
  At this tournament you can earn points for the nationwide czech league.
  If you have never played beer pong, never mind. We will explain the rules. Here you can see how beer pong tournament look like: https://youtu.be/oRuMTBs1eac

  ? PRIZES FOR WINNING TEAMS

  All prizes will be published soon. You can look forward to cups, medals and vouchers from our partners.

  If at least 4 ladies teams and 4 mixed teams play, we will also give an award to best team in each category.

  ? Entry fee 200 CZK per team / 2 players (beer is not included). Each team will receive their original cups, which they will keep after the tournament.

  ? 2 ACCOMODATION POSSIBILITIES
  1.) Bring your sleeping bag and groundsheet and sleep on the place for 50 CZK per night.
  2.) In the nearby village. Reservations at +420604128115 (Mr. František Hulan), it is necessary to call at least a week in before!
  ? There will be driver to move between the venue and accommodation.

  ? Refreshments available in the restaurant Na Růžku.

  ? Music will be throughout the tournament and after the tournament there will be an afterparty.